CE ESTE UN GRUP DE DEZVOLTARE PERSONALA

Partea 1

Considerente generale

Adaptat după I. Yalom 1983, „Teoria ș i practica psihoterapiei de grup”

Grupul de dezvoltare personala este o forma terapeutică prin care mai multe persoane (minim 5, maxim 10) se întâlnesc săptămânal, sub îndrumarea unui psiholog, pentru a discuta despre anumite probleme, comune tuturor participanților. De multe ori când ne confruntăm cu probleme avem sentimentul că suntem singurii care trec prin aşa ceva, ceea ce ne adânceşte suferinţa. A afla că mai sunt şi alţii care trec sau au trecut prin situaţii similare este în sine o uşurare. Prin procesul de interacţiune specific grupului, desfășurat într-un cadru securizat, (confidenţialitatea fiind cuvântul cheie) membrii au ocazia să primească ei înşişi răspunsuri şi să ofere totodată incurajare si suport pentru alţii.

OBIECTIVELE UNUI GRUP

– autocunoașterea;
– dobândirea suportului social;
– stabilirea și menținerea unor relații interpersonale;
– creșterea bunei dispoziții;
– primirea și oferirea susținerii și feedback-ului;
– îmbunătățirea relațiilor și a comunicării interpersonale;
– experimentarea de comportamente noi;
– exprimarea sinceră și directă a propriilor sentimente;
– înțelegerea propriilor gânduri, emoțiiși comportamente prin compararea cu tiparele relaționaleobservate la celelalte persoane din grup;
– o mai bună înțelegerea gândurilor, emoțiilorși comportamentelor celorlalți;
creșterea încrederii în propria persoană, îmbunătățirea imaginii și a stimei de sine

BENEFICII

Oferă beneficii reale celor care își doresc să aibă ocazia să-și expună sentimentele, gândurile, situațiile problematice într-un climat de suport și să obțină feedback față de propriul comportament.Grupul îşi creează propria dinamică. De exemplu, cineva ar putea povesti despre evenimentele prin care a trecut, cum a făcut faţă, care au fost reacţiile sale faţă de aceste evenimente, poate spune ce simte şi ce gândeşte în legătură cu ultima sesiune de grup, în legătură cu ceea ce au spus alţii sau psihologul în acea şedinţă. Alţi participanţi pot avea diverse reacţii faţă de ceea ce s-a spus, pot oferi un feedback, pot fi suportivi sau critici şi îşi pot împărtăşi şi ei gândurile şi sentimentele.

Este important de știut, pentru cele/cei care se decid să participe la sesiuni de grup, că nu sunt presați să vorbească despre ei sau să dezvăluie anumite lucruri pe care le consideră prea personale. Totuși, cu cât se vor implica mai mult, cu cât vor vorbi mai mult despre ei, despre ceea ce simt şi gândesc, cu atât vor avea mai multe de câştigat din această experienţă.

Confidențialitatea este un element esențial în cadrul grupurilor de suport. Identitatea participanților și conținutul discuțiilor purtate în sesiunile de grup au caracter secret și sunt strict protejate. Protejarea confidențialității este asigurată de către organizatorii grupului, dar este totodată o obligație a tuturor participanților. Membrii grupului trebuie să fie conștient de faptul că, atât timp cât își doresc să se simtă în siguranță în grup, fiecare în parte trebuie să facă tot ce este necesar pentru asigurarea acestei siguranțe.

STRUCTURA UNEI SESIUNI DE GRUP
Activitatea de deschidere (10-15 minute):

1. Strângerea participanților
2. Anunțul de început al sesiunii
3. Activități de încălzire
4. Rezumatul ședințelor precedente
5. Prezentarea obiectivului/obiectivelor sesiunii și informații despre activitățile care urmează
Activitățile propriu-zise (aprox. 90 minute)
1. Descrierea verbală a activității ce urmează a fi desfășurată
2. Desfășurarea efectivă a activității
3. Exprimarea opiniei participanților referitor la activitate
Activitatea de încheiere (10-15 minute)
1. Feedback rezumativ al psihologului
2. Feedback al participanților